eRejestracja

 

Witamy na stronie systemu eRejestracja
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o.

e-mail: informatyka[at]nzoz-sbk.pl

!!!UWAGA!!!

Dostęp do rejestracji jest możliwy jedynie dla pacjentów zadeklarowanych w naszej placówce.


W przypadku wyrażenia chęci zapisania się do naszej przychodni prosimy o wypełnienie i dostarczenie druku deklaracji wyboru

lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Link do pobrania deklaracji


 

Regulamin dostępu do systemu eRejestracja:

1. Dostęp do systemu eRejestracja możliwy jest za pośrednictwem strony https://www.nzoz-sbk.pl/

2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

3. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. W przypadku osoby niepełnoletniej dostęp do portalu może uzyskać jego opiekun prawny.

4. Otrzymanych danych do logowania nie należy udostępniać osobom trzecim, tylko osoba, do której dane te są przypisane lub jej opiekun prawny, powinna je wykorzystywać. Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych informacji wprowadzonych przez użytkownika do systemu eRejestracja niepowołanej osobie, jeżeli Użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich.

5. Przychodnia zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa.

6. W przypadku problemów występujących z dostępem do systemu Pacjent powinien kontaktować się elektronicznie z rejestracją poprzez adres mailowy: informatyka(at)nzoz-sbk.pl lub telefonicznie w godzinach pracy przychodni.

7. O zmianie terminu Pacjent zostanie poinformowany poprzez adres e-mail, który został podany przez niego przy wprowadzeniu danych użytkownika do systemu.

8. Pacjent ma obowiązek poinformować placówkę medyczną z jednodniowym wyprzedzeniem o rezygnacji z wcześniej zarezerwowanego terminu na wizytę lekarską.

9. Korzystanie z systemu eRejestracja jest całkowicie bezpłatne.

10. W przypadku rezygnacji z korzystania z systemu eRejestracja Pacjent zobowiązuje się poinformować o tym rejestracje pod numerem 74-843-40-58, 74-846-18-64 lub 74-846-34-13.

11. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika umieszczonych w systemie eRejestracja przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. na potrzeby tego serwisu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

12. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania systemu eRejestracja oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu serwisu.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu systemu eRejestracja wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

14. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Portalu odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.

15. Podręcznik użytkownika systemu eRejestracja dostępny jest pod linkiem

16. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu systemu eRejestracja. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

17. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia systemu eRejestracja lub usług jej dotyczących w każdym czasie bez powiadomienia.

18. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.

19. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w systemie eRejestracja.

20. Administratorem systemu eRejestracja jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o.

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że klauzula informacyjna znajduje się pod adresem https://www.nzoz-sbk.pl/